نمایش دادن همه 8 نتیجه

تجهیزات و لوازم ارتوپدی

ارتوپدی یکی از شاخه های علوم جراحی بوده و فعالیت آن در زمینه ی سیستم حرکتی بدن می باشد. سیستم حرکتی متشکل از استخوان ها، عضلات، مفاصل و تمامی بافت های موجود در اندام های حرکتی است. متخصص ارتوپدی با استفاده از روش های مختلف جراحی و غیر جراحی مشکلات سیستم حرکتی بدن را اصلاح و درمان می کند. محدودیت ها، تغییر شکل، مشکلات و دردهایی که در نواحی دست، پا و گردن ایجاد می شوند همه در حوزه ی فعالیت متخصص ارتوپدی هستند.